Kinderopvang Ilse, gevestigd aan Kamille-erf 45, 2643HX te Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kamille-erf 45
2643 HX
Pijnacker
+31 6 55883085
www.kinderopvangilse.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderopvang Ilse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres*
– Telefoonnummer
– E-mailadres*
– BSN nummer*
– Geboorte datum kind*
– Medische gegevens van kind*

* Deze gegevens zijn bekend wanneer kind definitief is ingeschreven bij Kinderopvang Ilse en is ten behoeve van de dienste die Kinderopvang Ilse levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderopvangilse.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Kinderopvang Ilse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
– Het verspreiden van de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderopvang Ilse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderopvang Ilse verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren en delen van foto’s

Kinderopvang Ilse maakt foto’s voor ouders om deze met ouders te delen zodat ouders weten wat er gebeurd en wat kinderen beleven. Dit bied ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Uitzondering zijn foto’s waarbij eigen kinderen er ook op staan. Deze foto’s worden enkel in privé archief bewaard. Echter zijn er ook foto’s met meerdere gastkinderen. Deze worden met deze ouders gedeeld. Het is de ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen met derden. Toestemming om foto’s te maken word bij aanvang van het contract vastgelegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Kinderopvang Ilse maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kinderopvang Ilse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kinderopvangilse.nl